Kartrekkers zoeken versterking

Nu Herenboerderij De Groote Heide steeds dichterbij komt hebben we ook meer hulp nodig. Vandaar dat er op korte termijn enkele werkgroepen starten. En om dat te realiseren zoeken we vrijwilligers die het leuk vinden actief onze Herenboerderij te helpen verwezenlijken. Binnen alle werkgroepen is volop ruimte voor eigen initiatieven, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Brainstormsessie op maandagavond 16 december

Steek je graag de handen uit de mouwen? Wil je meedenken over de vorm en inhoud van de verschillende werkgroepen en commissies? Dan nodigen we je uit om op maandagavond 16 december met ons mee te denken. Om 19.30 uur ontvangen we je graag voor een interactieve sessie om de basis te leggen van onze werkgroepen en commissies. 

Zo horen we graag wat onze leden (jullie) belangrijk vinden rondom Herenboerderij De Groote Heide. Wat jullie willen en kunnen doen. Waar jullie interesses liggen. Waar jullie (vak)kennis van hebben. Hoeveel tijd jullie willen investeren. En wat jullie verwachten qua aansturing en handvatten vanuit het bestuur en de kartrekkers. 

>> Meld je aan via het formulier op onze website.

Vele handen maken licht werk!

Op korte en lange termijn zoeken we vrijwilligers voor verschillende activiteiten. Deze brengen we onder in werkgroepen zodat er continu ruimte is voor eigen initiatieven, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. 

Zonder compleet te willen zijn hebben we hieronder een opsomming gemaakt van mogelijke werkgroepen op basis van ervaringen van de andere Herenboerderijen: 

 1. Bestuur
 2. Kascommissie
 3. Commissie plan en dier
  1. Bodemadviescommissie
  2. Werkgroep plant en dier
  3. Werkgroep inrichting terrein
  4. …….
 4. Commissie distributie 
  1. Werkgroep distributie locatie Herenboerderij 
  2. Werkgroep distributie Aalst
  3. Werkgroep distributie Heeze
  4. Werkgroep distributie Eindhoven
  5. Werkgroep distributie overige locaties
  6. …….
 5. Commissie aan de slag
  1. Werkgroep gebouwen en onroerend goed
  2. Werkgroep groen en doen
  3. Werkgroep hulptroepen boer
  4. Werkgroep inrichting schuur
  5. …….
 6. Activiteitencommissie
  1. Werkgroep ledenactiviteiten
  2. Werkgroep koken en recepten
  3. Werkgroep kids & farm
  4. Werkgroep educatie
  5. …….
 7. Commissie marketing- & communicatie
  1. Werkgroep ledenwerving 
  2. Werkgroep website
  3. Werkgroep social media
  4. …….

Denk en werk jij met ons mee?

Je bent van harte welkom om mee te denken over onze werkgroepen. Kom daarvoor op maandagavond 16 december, ook als je een kleine bijdrage wilt leveren. Op basis van het aantal aanmeldingen bepalen we de locatie van deze bijeenkomst in De Groote Heide. 

>> Meld je aan via het formulier op deze website.

Nu Herenboerderij De Groote Heide steeds dichterbij komt hebben we ook meer hulp nodig. Vandaar dat er op korte termijn enkele werkgroepen starten. En om dat te realiseren zoeken we vrijwilligers die het leuk vinden actief onze Herenboerderij te helpen verwezenlijken. Binnen alle werkgroepen is volop ruimte voor eigen initiatieven, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Met deze insteek hebben we half december de eerste brainstorm sessie gehouden met 50 Herenboeren in spe.

Vele handen maken licht werk!

Na een introductie vanuit voorzitter Wytse de Jong hebben we het woord gegeven aan de coach vanuit Herenboeren Nederland Bram Veldhuis. Bram is voorzitter van Herenboeren Utrecht Oost en heeft de ervaringen vanuit andere Herenboerderijen over vrijwilligers gedeeld. Op deze momenten komen de voordelen van een beweging als Herenboeren naar voren. 

Zonder compleet te willen zijn hebben we hieronder een opsomming gemaakt van mogelijke werkgroepen op basis van ervaringen van de andere Herenboerderijen: 

 1. Bestuur
 2. Kascommissie
 3. Commissie plan en dier
 4. Commissie distributie 
 5. Commissie aan de slag
 6. Activiteitencommissie
 7. Commissie marketing- & communicatie

Denk en werk jij met ons mee?

De eerste start is gemaakt, we zijn er alleen nog lang niet. Je bent van harte welkom om mee te denken en doen in onze commissies. Komende tijd volgt hier meer informatie over de verschillende commissies.

Deel dit bericht: