HERENBOEREN IN DUURZAME TOP 100

Herenboeren staat voor de 4e keer op rij in de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw. Herenboeren eindigde dit jaar op plaats 28. De Duurzame Top 100 focust op burgerinitiatieven die als doel hebben natuurinclusief boeren. Ook andere van ‘onze’ projecten hebben de Duurzame Top 100 gehaald! Aardpeer, het grondfonds voor natuurinclusief boeren dat Herenboeren mee oprichtte, kwam op plek 10 uit. En Caring Farmers eindigde maar liefst op de 1e plaats!
Herenboeren is lid van Caring Farmers: een netwerk waar boeren die werken aan natuurinclusieve kringlooplandbouw zich verbinden met medestanders. Van dierenartsen, consumenten en ketenpartners, tot wetenschappers en NGO’s. Doel is om de belangen van deze boeren breed te behartigen en samen de transitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw te versnellen.
Aardpeer zet zich in voor betaalbare (pacht)grond voor natuurinclusieve landbouw en heeft ook voor een aantal startende Herenboerderijen veel kunnen betekenen.

Herenboeren is trots en blij onderdeel uit te maken van deze grotere beweging, die nu steeds meer erkenning krijgt. We staan gelukkig niet alleen in onze doelstellingen en beseffen ook dat Herenboeren niet de enige manier is om de wereld beter achter te laten voor de volgende generaties. We doen het samen!

Deel dit bericht: