Skip to content
Bodemonderzoek De Baronie van Cranendonck

Bodemkwaliteit van percelen herenboerderij gecheckt: Geen gevaarlijke verontreiniging


De commissie plant & dier binnen Herenboeren De Groote Heide houdt zich bezig met de kwaliteit van de bodem, de diversiteit aan gewassen en het dierenwelzijn. Leden van deze commissie hebben een achtergrond in onder andere milieu geochemie, ecologie en waterschap. De commissie heeft goed nieuws: er zijn geen gevaarlijke verontreinigingen in de bodem aangetroffen. Wel is een van de uitkomsten dat er zeker ruimte is voor verbetering van de vruchtbaarheid van de grond.

Bodemonderzoek

Voor de percelen in Soerendonk die wij kunnen pachten voor onze Herenboerderij hebben we de rapportages van bodemonderzoeken opgevraagd en bodemonderzoek laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat er geen gevaarlijke verontreinigingen zijn aangetroffen. In de Kempen kan er historische verontreinig aanwezig zijn vanwege de zink- en cadmiumfabrieken die in onze grensregio actief waren. In de omgeving zijn wel een aantal sintelassenwegen, zoals gebruikelijk is in deze regio. De sintelassenwegen zijn gesaneerd waardoor er geen risico is op verspreiding van verontreiniging.

In 2014 heeft onderzoeksbureau Kragten op onze locatie enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. Er zijn geen sterke of ernstige verontreinigingen met zware metalen in de grond of in het grondwater aangetroffen. Wel waren er enkele monsters bij met een verhoogde waarde, wat niet ongebruikelijk is bij steekproefsgewijs onderzoek. Alle waardes hebben we vervolgens in de ‘Risicotoolbox’ ingevoerd. Dat is een erkend instrument voor duurzaam beheer en toetsing van de bodemkwaliteit. Hieruit kwam naar voren dat er geen blootstellingsrisico’s zijn voor de mens. Met andere woorden: Dat er zeer weinig tot geen verontreinigde stoffen in de gewassen zullen voorkomen.

Eerste oogst

Als extra check willen we toch voor onze eerste oogst steekproefsgewijs van gewassen analyses laten uitvoeren, zodat we zeker weten dat de gewassen die wij gaan oogsten geen verhoogde concentraties zware metalen bevatten. Hiervoor kiezen we dan uiteraard gewassen die bekend staan om de opname van zware metalen zoals andijvie, knolselderij, prei, schorseneren, sla, spinazie, (winter) wortelen. De uitkomst van deze analyses delen we uiteraard met alle leden van onze herenboerderij en op onze website.

Vruchtbaarheid

Wij hebben tevens bodemonderzoek laten uitvoeren naar de organische stoffen en bodemleven op onze locatie. Hieruit is naar voren gekomen dat het grootste perceel momenteel het beste geschikt is om de fijne teelt op te starten. De overige drie percelen zijn minder van kwaliteit, deze zijn door intensieve teelten verarmd. Deze percelen moeten het eerste jaar bewerkt worden met onder andere kalk en mest. Hier zal ook met beplanting bodemverbetering worden ingezet om te zorgen dat het aantal levende aaltjes, dat schadelijk is voor bepaalde gewassen, wordt verminderd. Vanaf volgend jaar kunnen we dan telen op alle percelen.

Grondwaterkwaliteit

Hoewel we geen problemen verwachten, willen we voor de zekerheid eveneens de kwaliteit van het grondwater laten onderzoek. Dat onderzoek loopt momenteel. Zodra de uitkomsten bekend zijn worden de resultaten gedeeld.

Rapporten

Alle rapporten waarnaar wij verwijzen zijn hieronder te downloaden: