Skip to content


Privacyverklaring coöperatie Herenboeren De Groote Heide U.A.

 

Coöperatie Herenboeren De Groote Heide U.A., hierna te noemen Herenboeren De Groote Heide, verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Herenboeren verwerkt wanneer u:

  • Geïnteresseerd bent in Herenboeren De Groote Heide en hierover meer informatie wenst.
  • Zich inschrijft en lid wordt van Herenboeren De Groote Heide.

Informatie over de gegevensverwerking
Uw hebt contact met Herenboeren De Groote Heide op een van de volgende manieren:

  1. U bekijkt onze website www.degrooteheide.herenboeren.nl, hiervoor worden geen gegevens uitgewisseld.
  2. Via het kopje “contact” of “nieuws” op onze website stelt u ons een vraag, geeft een suggestie of heeft een ander bericht te melden. U geeft uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door en er is ruimte voor het weergeven van uw bericht. Als u interesse heeft in een lidmaatschap, wordt u aangemeld voor een nieuwsbrief. Uw emailadres wordt enkel en alleen opgenomen in Mailchimp ten behoeve van de verspreiding van deze nieuwsbrieven. Afmelden hiervan kan aan de onderzijde van iedere nieuwsbrief, waarna uw gegevens direct uit Mailchimp worden verwijderd.
  3. U meldt zich aan voor een lidmaatschap via het inschrijfformulier. De gegevens op het aanmeldformulier worden opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering en administratie van onze boerderij. Als u lid wordt van Herenboeren De Groote Heide krijgt u toegang tot een webapplicatie waar u uw gegevens kunt inzien en zo nodig aan laten passen. Als het lidmaatschap/ abonnement beëindigd wordt, worden deze gegevens ook verwijderd. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Herenboeren De Groote Heide zorgt voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen leden voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. 

Uitwisseling van uw persoonsgegevens
Herenboeren De Groote Heide maakt gebruik van een aantal leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens;

  • voor het verzenden van nieuwsbrieven werken we met Mailchimp.
  • de website en mailboxen worden gehost door TransIP.
  • de online webapplicatie voor leden wordt geleverd door Stichting Herenboeren Nederland Uitvoering.

Met alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken en/of hier toegang tot hebben sluit Herenboeren verwerkingsovereenkomsten die voldoen aan de AVG bepalingen. Herenboeren zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden zonder dat u hiervoor toestemming heeft verleend. 

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikswensen aan te passen. Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser. Herenboeren De Groote Heide verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt. 

Uw rechten als betrokkene 
Indien u geen informatie van Herenboeren De Groote Heide meer wenst te ontvangen, dan kunt u zichzelf afmelden van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan direct verwijderd. Indien u per mail contact heeft gehad en u wenst verwijderd te worden uit onze systemen dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken door een mail te sturen naar degrooteheide@herenboeren.nl. Uw verzoek zal dan z.s.m. maar uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld. 

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens 
Op ieder moment heb je het recht om de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in te zien. Je kunt ons ook altijd verzoeken de persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Voor meer informatie en vragen over je persoonsgegevens kun je contact opnemen via degrooteheide@herenboeren.nl

Wijziging van privacy verklaring 
De tekst van deze privacy verklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Herenboeren te allen tijden worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2019.