Update over de Grond..

 

Een grote uitdaging is zonder grond geen leden, en zonder leden geen grond. Tegen dit dilemma lopen we allemaal aan. Een mooi verhaal vertellen over hoe de boerderij eruit ziet kunnen we wel. Antwoord geven op de vraag hoever deze rijden is kunnen we helaas nog niet. Juist deze vraag lijkt voor zoveel mensen een reden om nog geen intentieverklaring te tekenen.

Toch hebben we op het gebied van grond nieuws. Inmiddels hebben we namelijk een serieuze kandidaat voor de grond! Helaas is het nog pril en kunnen we daarom nog niet precies vertellen waar deze grond zich bevindt. Bovendien gebruiken we de komende weken om onze overige contacten aan te spreken waardoor we zo mogelijk een keuze kunnen voorleggen aan de leden.

 

De keuze om voor een stuk grond te kiezen maken we namelijk samen: De aspirantleden hebben bij de keuze van de grond een belangrijke stem. Op zondag 10 november staat dit onderwerp dan ook op de agenda van onze eerste ledendag. En mocht er eerder een keuze nodig zijn, dan krijgt iedereen die een intentieverklaring heeft getekend een uitnodiging om de opties te bespreken en een keuze te maken.
Inmiddels zijn we met het bestuur en de meeste kartrekkers wezen kijken op de plek. Onze conclusie is dat deze plek alles heeft wat nodig is om een mooie Herenboerderij te starten. Het is een prachtige, inspirerende omgeving. Dit nog even als afsluitende teaser. 

P.S. Iemand die het toch niet ziet zitten bijvoorbeeld vanwege de afstand tot de locatie heeft op dat moment de mogelijkheid om uit te stappen. Of om zich te organiseren in een nieuw initiatief dichter bij zijn of haar woonplaats.

Deel dit bericht: