OPSLAG SORTEREN

Alle groente die we in grote kisten in de opslag hebben om in de komende twee a drie maanden uit te geven, moet worden uitgezocht. Want alles wat aan het rotten of schimmelen is, tast datgene wat goed is verder aan. Door de rotten eruit te halen, vertragen we dat proces aanzienlijk. Met de aardappelen en wortelen viel het wel mee, maar sommige koolsoorten waren al behoorlijk aangetast zodat we vrij veel moesten weggooien. Daar wreekt zich dat we nog geen eigen permanente opslag- en koelinstallatie hebben kunnen installeren. Wat nu in ons eigen schuur staat, helpt, maar is niet ideaal. De gehuurde opslag in Leende helpt ook, maar ook daar hebben we minder greep op het bewaarproces dan je eigenlijk zou willen. Want ja, sommige groentes moet je net boven de vijf graden bewaren voor het beste resultaat, anderen juist daaronder en weer anderen doen het ‘t beste met lichte vorst.

Deel dit bericht: