NIEUWE KIPPEN?

Ja, we willen ook dit jaar weer kippen en dus ook eieren. Maar het hoe en wat precies, dat hangt én af van de vraag wanneer de ophokplicht voor kippen wordt opgeheven én van de uitkomst van de discussie over hoe we die kippen dan precies gaan houden. Want de kipcaravan zoals hij was is “gemengd bevallen” en er moeten wel wat dingen veranderen, aldus Wytse, voorzitter van het bestuur van onze coöperatie. Herenboer Henk Hirs ging in gesprek met Wytse de Jong over de kippen…

“We zoeken in die discussie naar de juiste balans”, benadrukt Wytse. “Aan de ene kant wil je kippen hebben die op je land scharrelen, mest achterlaten, en lekker veel eieren leggen. Maar productie gaat ook niet boven alles, dierenwelzijn is een belangrijk punt. We zaten wat dat betreft aan de goede kant van de streep, maar we moeten tegelijk streng blijven voor onszelf en kritisch kijken naar wat er nog beter kan en moet.”

De caravan zelf is zo’n verbeterpunt. Er waren tal van kleinere en grotere dingen die in de praktijk van alledag problemen opleverden. Van de mestband en eierband die niet soepel afrollen en het feit dat het schoonhouden van de caravan op sommige plekken zeer moeizaam is, tot een ventilatie die niet 100% betrouwbaar werkt en kippen die verwondingen opliepen omdat ze bleven vastzitten in het afsluitmechanisme. “We zijn nu met de producent van de kipcaravan in gesprek om deze ondeugdelijkheden en verbeterpunten aan te pakken,” aldus Wytse, “maar de vraag is of dat genoeg is.”

‘s Avonds gaan bijvoorbeeld de lampen in de caravan aan om de kippen naar binnen te lokken, maar als je die lichten vervolgens langer aanlaat, zet je de kippen kunstmatig aan tot het leggen van meer eieren. Moet je dat eigenlijk wel doen, en hoe lang extra licht is aanvaardbaar? Ook hadden we nu een kippenras dat helemaal gefokt is voor het produceren van heel veel eieren. Het zijn superleggers, maar dat is in zekere zin niet natuurlijk. Moeten we dus misschien een ander ras nemen, dat iets natuurlijker leeft maar dan wel minder eieren produceert? En is de grond waarop de kippen staan wel goed genoeg om ze te voeden, hoe kun je ze het beste bijvoeren, waar voelen ze zich het lekkerst bij?

De groepsdynamiek onder de kippen werd afgelopen seizoen ook langzaam slechter, zeker toen de kippen vanaf oktober moesten worden opgehokt. Van nature vormen kippen kleine groepen van 15 of 20 met een duidelijke hiërarchie. Onder normale omstandigheden vinden de meesten daarin wel een plekje, zeker als er voldoende ruimte is om elkaar waar nodig een beetje te vermijden. Maar soms gaat het mis, wordt één kip nergens geaccepteerd en vervolgens tot bloedens toe gepikt. Hoe kun je dat (zoveel mogelijk) voorkomen?

Daarbij hielp natuurlijk de uitbraak van de vogelgriep bepaald niet. “Als dat een jaarlijks verschijnsel zou worden, dan moeten we echt iets anders gaan doen,” beaamt Wytse. “Dan heb je een overdekte uitloop nodig, hetzij met een schuur of met een aanbouw aan de caravan. We bereiden ons daarop voor, maar tegelijk wachten we ook af of het dit najaar echt weer aan de orde is.” En voorlopig is de huidige ophokplicht niet opgeheven en de huidige berichten zijn dat dat misschien wel tot eind juni kan duren.

Intussen was Wytse wel blij verrast dat het zo snel gelukt is de opgehokte kippen elders onder te brengen. “Ze opgehokt laten tot mei of juni, om daarna wellicht nog een paar maandjes naar buiten te kunnen en dan toch te worden geslacht omdat ze aan het eind van hun productieve leven zijn, dat was onaanvaardbaar.” De meeste kippen zijn nu naar leden gegaan en die hebben zo nog elke dag hun  Herenboeren-eitjes.

En zodra de vogelgriep ergens dit voorjaar ten einde is en de ophokplicht wordt ingetrokken, kan kipcaravan 2.0 weer onze (nieuwe) boomgaard in.

Deel dit bericht: