OPROEP: monitoring biodiversiteit bij Herenboeren De Groote Heide

Dit jaar start Herenboeren Nederland met een gecoördineerde monitoring op alle Herenboerenlocaties. De monitoring bestrijkt allerlei aspecten: van de duurzaamheid van de teeltmethode, de tevredenheid van de leden tot en met de biodiversiteit op de Herenboerderij. Hiervoor zoeken we leden vanuit alle locaties die zich hiervoor willen inzetten. 

Door monitoring meten we effecten van de maatregelen die lokale Herenboerderijen nemen en leren we van elkaar als community. Ook maken we inzichtelijk hoe duurzaam en (bio)divers de Herenboeren-locaties. Waar mogelijk werken we samen met andere organisaties die zich bezighouden met nieuwe vormen van voedsel verbouwen (Aardpeer-partners, voedselbossen, streekboerderijen en dergelijke).

Iedereen die interesse heeft in één of meerdere aspecten van onze uitgangspunten – natuurgedreven, economisch gedragen en sociaal verbonden – kan zich aanmelden en meedenken.

BioBlitzing
Een voorbeeld van het inzichtelijk maken van biodiversiteit is BioBlitzing. Dat is een intensieve periode van bijvoorbeeld 24 uur waarin je alle levende soorten binnen een aangewezen gebied vastlegt. (bron: www.tuintelling.nl)

Aanmelden of vragen?
Neem uiterlijk 30 augustus 2021 contact op met Martin Daudey (secretaris Herenboeren De Groote Heide).

Deel dit bericht: