100 TINTEN GROEN

We hebben deze week weer tal van nieuwe plantjes in de grond gezet, rond de 15 bedden in een ochtend gevuld met eikensla, bindsla moonred en raapstelen tot radichio rosso, chinese kool en spitskool red flame. Niets is mooier dan na die gedane arbeid met zijn allen aan de rand van het veld een kopje koffie of thee te drinken met uitzicht op al dat jonge spul dat strak en recht in de donkere aarde staat, terwijl de talloze tinten licht-, donker-, en roodgroen schitteren in de lentezon. Je zou er lyrisch van worden.

Deel dit bericht: