WATER

Mondjesmaat staan de sproeiers op onze tuinen af en toe weer aan zodat de nieuw aangeplante groentes kunnen groeien. Na een natte winter is het de afgelopen twee maanden uitzonderlijk droog geweest. In Brabant zijn er door de waterschappen dan ook al diverse maatregelen afgekondigd om water te besparen. In onze contreien mogen weides en sportvelden niet meer worden besproeid met grondwater om de grondwaterstand te beschermen. In het westen van Brabant mag oppervlaktewater (uit sloten e.d.) niet meer worden gebruikt voor het besproeien van gewassen. Wij mogen dus nog steeds wel sproeien (wij halen ons water uit de grond), maar de problemen veroorzaakt door industriele landbouw en klimaatverandering komen wel steeds dichterbij. Ook daarom zetten we onveranderd in op bodemverbetering (zodat de grond water beter vasthoudt) en verstandig sproeien (dus niet bij warm weer met veel zon overdag de sproeiers vol aanzetten waarbij een groot deel van het water simpelweg verdampt).

Deel dit bericht: