KAARSRECHT

De tuinen en groentebedden op ons land waren de laatste paar seizoenen stapje voor stapje steeds schotser en schever geworden. Aanvankelijk was elk groentebed precies even lang, 50 meter, maar door alle bewerkingen was de een nu 49 m., de ander 51,5 m. en de volgende weer 48 m. Dat was vooral lastig bij het onderhoud van de paden tussen de tuinen; een rechte lijn rijden bij het maaien met de tractor was niet te doen. Met de winter op komst is dat allemaal weer rechtgetrokken, de palen op de hoeken staan in een strakke lijn en de kale plekken zijn ingezaaid met klaver. Klaar voor de volgende paar seizoenen.

Deel dit bericht: