BIODIVERSITEIT OP ONZE BOERDERIJ

Dat was het thema van een lezing op 9 maart jl. in Maarheeze. De bijeenkomst o.l.v. Martin Daudey, was georganiseerd door de werkgroep Monitoring, bestaande uit Maartje Bleeker, Heidi Huijbers en Annelies Balkema. Joke Stoop van Herenboeren Nederland (HBNL) was uitgenodigd om het thema  biodiversiteit toe te lichten in het kader van de bredere doelstellingen van HBNL.

Een van de drie pijlers van een herenboerenboerderij is natuurgedreven productie. Het vergroten van biodiversiteit is daarbij een belangrijk element. Volgens Joke Stoop levert de infrastructuur van onze boerderij de juiste randvoorwaarden voor een grote biodiversiteit: de kruidentuin en de vele kruiden- en bloemenrijke randen, twee boomgaarden, diverse bosjes en houtwallen en de overgang van bos naar akker. Verder zijn de strokenteelt, het gebruik van groenbemesters en de aanwezigheid van nestkasten belangrijk voor het vergroten van de biodiversiteit.

Meten is weten
Voor het monitoren van de biodiversiteit gebruiken alle herenboerderijen RISE, een internationaal erkende methode om de duurzaamheid te beoordelen van landbouwactiviteiten o.a. op het gebied van milieu.

Ook onze werkgroep Monitoring maakt gebruik van deze methode om de diversiteit op de boerderij vast te leggen en te evalueren. De werkgroep had zich voor 2022 als doel gesteld om 100 soorten te registreren; dat waren er uiteindelijk 134, waarmee de doelstelling ruimschoots is gehaald. Hieronder zijn o.a. 13 soorten dagvlinders, 9 soorten wantsen, 8 soorten kevers en 6 soorten bijen en wespen.

Na deze succesvolle start van de monitoring wil de werkgroep doorpakken. Voor het komend jaar staan de volgende activiteiten op het programma:   
de aanleg van kleine routes over verschillende delen van het terrein voor het tellen van dagvlinders;
het plaatsen van LED-emmers op verschillende plekken voor het tellen van nachtvlinders;
het tellen van wormen op verschillende vastgestelde plekken.

Iedereen kan meedoen
Zie je een interessant beestje of plant tijdens het werken of tijdens een wandeling op de boerderij? Zet hem op de foto! Download hiervoor de app Obsidentify op je smartphone. Bij gebruik van deze app wordt de foto automatisch doorgestuurd naar de website waarneming.nl, waar de waarnemingen worden geregistreerd. Je kunt natuurlijk ook elke 3de zaterdag van de maand samen met leden van de werkgroep een rondje monitoring maken over de boerderij!

 

Deel dit bericht: