LEZING ACADEMISCH GENOOTSCHAP “Is er toekomst voor de landbouw in Nederland?”

Over de lezing
Nederland is na de Verenigde Staten de grootste exporteur van landbouwproducten. Het draagt bij aan de economie en de werkgelegenheid in ons land. Het is ook een van de belangrijkste bodem en landschapsbeheerder, aangezien 70% van het land gebruikt wordt door de landbouw. De kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit in de landbouwgebieden is de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan. Het aantal familiebedrijven neemt sterk af omdat de inkomsten achterblijven bij de stijgende kosten. De nadruk heeft gelegen op een efficiënte productie waardoor de prijs van voedsel voor de Nederlandse consument nog nooit zo laag is geweest.

Om dit tij te kunnen keren zal de productie meer in evenwicht gebracht moeten worden met de kwaliteit van de leefomgeving, natuur, landschap en biodiversiteit. Dat vergt een andere benadering waarbij meer geboerd wordt vanuit het versterken van natuurlijke processen, de waardering van de eigen resources en het vermarkten van een diversiteit aan producten en diensten. In deze lezing zal op de achtergronden van de landbouwproblematiek worden ingegaan en zullen verschillende toekomstscenario’s geschetst worden.

Over de spreker
Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman
• Bijzonder Hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
• Voorzitter van de Kwaliteitsraad van Stichting Veldleeuwerik
• Lid Panel Zorgvuldige Veehouderij voor de Provincie Noord-Brabant
• Lid van de Gezondheidsraad

Online bijeenkomsten
Informatie over hoe men vanuit huis via internet een AG-lezing kan volgen, vindt u hier: AG-Online presenteren en vergaderen

Zorg er in ieder geval voor dat u de gratis zoom.us app op computer, met camera en microfoon, of smartphone heeft gedownload. U bent welkom deel te nemen aan AG-lezing online. Als u zich aanmeldt met de aanmeldknop boven aan deze pagina, ontvangt u de Zoom inlogcode kort na de sluiting van het aanmelden.

Deel dit bericht: